მრავალთავი ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი

გამოდის 1971 წლიდან

“მრავალთავის” 25-ე ტომში წარმოდგენილია ფილოლოგიურ-კოდიკოლოგიური, ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ხასიათის და ხელნაწერი წიგნის ხელოვნებისადმი მიძღვნილი ნარკვევები, რომლებიც ქართული მწერლობის, ისტორიისა და კულტურის საკითხებს ეხება, აგერეთვე 2016 წლის ქრონიკა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლების მონაწილეობით ჩატარებული კონფერენციების, გამოფენების, ექსპედიცია-მივლინებებისა და ახალი გამოცემების შესახებ.

 

სარედაქციო კოლეგია

ცისანა აბულაძე, ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქიშვილი,

თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, მზია სურგულაძე, ეთერ ქავთარაძე, დავით შენგელია (პასუხისმგებელი მდივანი)

ტომის რედაქტორები

დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქიშვილი

 

ISSN 0234-7385 (“მრავალთავი”)

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2017 

 

შინაარსი 
მილოცვა 
მზექალა შანიძე – 90 ————————————————————————– 11
ავთანდილ არაბული
სახელის გამართლება ————————————————————————- 12
ფილოლოგია
მაია რაფავა
XI საუკუნის ქართული ხელნაწერის უწყება პენტარქიის შესახებ ———————– 21
თამარ ოთხმეზური
ეფრემ მცირის ავტოგრაფული ნუსხის – S-1276-ის დათარიღებისთვის —————— 31
გულნაზ კიკნაძე, ნინო მელიქიშვილი
წმ.გრიგოლ ნოსელის თხზულების “თარგმანებაი ქებისა ქებათაისაი” – ქართული თარგმანი —————— 40
ხათუნა გაფრინდაშვილი
ლექციონარის უცნობი ფრაგმენტი A-1390 ხელნაწერის მიხედვით ————————————————– 49
ნესტან სულავა
ფილიპე ბეთლემელის საგალობლის თვალთა და
ფერთამეტყველება ქრისტიანული ფერწერის კონტექტში ————————————————————- 59
მიხეილ ქავთარია, ლალი ჯღამაია-გრიგოლია
ათონის ივირონის მონასტრის სამწიგნობრო სკოლის ისტორიიდან ————————————————— 70
ლია კიკნაძე
წმ. ბარლაამის ქართველთა მონასტერი სირიაში (ანტიოქიის რეგიონში) ———————————————- 78
ეკა დუღაშვილი
სანკტ-პეტერბურგის კოლექციის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი: ბერძნული ტექსტები ————————- 85
ნუგზარ პაპუაშვილი
ათონური ხელნაწერი მიქარწმინდაში და პეტრე იბერის კანონიზაციის საკითხი
ამბროსი ხელაიას ინფორმაციის კვალდაკვალ —————————————————————————— 98
ქეთევან ტატიშვილი
ქართველი წმინდანები ანტონ I კათალიკოსის ჰიმნოგრაფიაში ———————————————————- 112
ელენე ჩაგელიშვილი
დავით ბატონიშვილის თარგმანები და მათში წარმოდგენილი სალექსიკონო მასალა ———————————- 120
ია გაჩეჩილაძე
ქართველ პოეტთა მთარგმნელობითი მოღვაწეობა ძველ საქართველოში
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერების მონაცემთა მიხედვით —————————————– 142
ისტორია-წყაროთმცოდნეობა
დარეჯან კლდიაშვილი
სვეტის უდაბნოს სულთა მატიანე ——————————————————————————————– 164
ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე
X-XI საუკუნეების უცნობი წარწერა მოხისის სამების ეკლესიიდან —————————————————– 180
ალექსი ოსტროვსკი
დავით IV აღმაშენებლის სპილენძის მონეტის ანალიზისა და ატრიბუციისთვის ————————————- 188
მანუჩარ გუნცაძე
ისტორიოგრაფია როგორც საბჭოთა პოლიტიკის იდეოლოგიური
მექანიზმი 1920 წლის ოსი ბოლშევიკების აჯანყების მაგალითზე —————————————————- 203
აღმოსავლეთმცოდნეობა 
ანდრეა შმიდტი
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული სირიული ხელნაწერების  მიმოხილვა —————– 211
თამარ აბულაძე
“შაჰ-ნამეს” დასთანები სპარსულ ხელნაწერთა შუააზიურ კოლექციაში ————————————————- 228
ცისანა აბულაძე
სულთან მეჰმედ IV-ის ბრძანებულება იერუსალიმის ყადისადმი
წმინდა მიწის ქართული მონასტრების შესახებ ——————————————————————————– 238
ლიანა სამყურაშვილი, შორენა თავაძე
“წიგნი სააქიმოი” (ხეც. S-1274) კვლევის ისტორია ————————————————————————– 249
ხელნაწერი წიგნის ხელოვნება 
ალექსანდრე სამინსკი
კალიპოსის მოხატული ხელნაწერები ბიზანტიური ხელოვნების თვალთახედვით ————————————— 261
თამარ ოთხმეზური, თამარ ჭუმბურიძე
გერმანელი ხელოვანის გრავიურები ქართულ “ლოცვანში” ——————————————————————– 279
მეცნიერების ისტორიიდან
ჟერარ გარიტი
ერთი ქართული ხელნაწერის ბედი და უბედობა (Cod. Garrett -24, პრინსტონი) ——————————— 285
რეცენზია 
მაია რაფავა
გამოხმაურება თამარ მესხის ნაშრომზე: “სინა და საქართველო. ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისთვის” , თბილისი, 2013 ——————————————————————————— 299
ქრონიკა, ონფორმაცია (2016წ.) ——————————————————————————— 303 
2015-2016 წლების გამოცემები ————————————————————————————- 329
გახსენება 
სიმონ ზაზაძე —————————————————————————————————– 345
ლამარა ქაჯაია —————————————————————————————————– 348
ლალი ალექსი-მესხიშვილი ———————————————————————————— 349
მარინე ილურიძე ———————————————————————————————– 351
ზეინაბ სარაჯიშვილი —————————————————————————————– 352
ჟაკ ლეფორი —————————————————————————————————– 353
შრომების ბიბლიოგრაფია ——————————————————————————— 355
ჰელმუტ ბუშჰაუზენი  —————————————————————————————  359
შრომების ბიბლიოგრაფია ——————————————————————————–    362