წამება ქეთევან დედოფლისა

ვუძღვნი დედის ხსოვნას

 

 

რედაქტორი

მიხეილ ქავთარია 

რეცენზენტები

მზია სურგულაძე

ნანა ჩიკვატია 

საგამომცემლო ჯგუფი

ირმა ბერიძე

ლანა გრძელიშვილი

ვლადიმერ პერანიძე

 

ISBN 978-9941-9539-4-1

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2017