საზაფხულო სკოლა “ქართული ხელნაწერი” 19 ივლისი

საზაფხულო სკოლა “ქართული ხელნაწერი” დასასრულს უახლოვდება. მონაწილეები 19 ივლისიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან საინტერესო ლექციებითა და აქტივობებით დატვირთულ პროგრამას გადიან. კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ქართველოლოგიის სეზონური სკოლის ,,ქართული ხელნაწერი“ მიზნები: ქართველოლოგიური მეცნიერებების პოპულარიზაცია; საქართველოს რეგიონული უმაღლესი სასწავლებლების წარომამდგენლების – სტუდენტების ( მაგისტრანტების, დოქტორანტების) და ახალგაზრდა მეცნიერების სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის წახალისება მეცნიერებათა იმ დარგებში, რომელიც შეესაბამება ცენტრის ძირითად მიმართულებებს; კორნელი კეკლიძისა და ილია აბულაძის მიერ დამკვიდრებული ქართველოლოგიური სამეცნიერო ტრადიციების გაგრძელების ხელშეწყობა. The program of the international summer school ,,Georgian Manuscript” is intended for foreign and Georgian researchers and students interested in Georgian history and culture, especially in Georgian script and manuscript heritage, and a general interest in medieval studies. The aims of the Kartvelological International Summer School ,,Georgian Manuscript” is to promate Georgian manuscripts as an important achievement of Georgian culture at an international level, to popularize the Kartvelological sciences, focusing on the multi-faceted, multi-national, foundations of Georgian manuscript culture and to inspire and develop future international cooperation among the Korneli Kekelidze Georgian National Centare of Manuscrpts and Summer school attendees. პირველ დღეს 19 ივლისს ჩატარდა რამდენიმე ლექცია: 1. საქართველო: მოკლე ისტორიული მიმოხილვა – თედო დუნდუა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Gerogia: Brief Overview of Georgian History – Tedo Dundua, Doctor of history, Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 2. ქართული დამწერლობის წარმოშობა, განვითარების ეტაპები – დალი ჩიტუნაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელნაწერთმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო პროგრამების დეპარტამენტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. Georgian Script: Creation and Stages of its Development – Dali Chitunashvili, Doctor of Philology, Senior Research Associate, Departmens of Scientific and Education Programs for Manuscripts Studies, K. Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts 3.ქართული ენა – მზექალა შანიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი Georgian language – Prof.Mzekala Shanidze, Doctor of Philological Sciences, Academician of the Georgian National Academy of Sciences ლექციების გარდა მონაწილეებს ჩაუტარდათ ინტერაქტიული პროგრამა და კალიგრაფიის ვორქშოფი