ბრძანება №28 სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

28/04/2016 ბრძანება №28

სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

 

გადმოწერა