სამოგზაურო გრანტი

პროექტის დასახელება:  სამოგზაურო გრანტი

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  ისტორია 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტის ხელმძღვანელი: მანუჩარ გუნცაძე

პროექტის შემსრულებლები: მანუჩარ გუნცაძე

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: 

აღნიშნული გრანტი ითვალისწინებდა სამეცნიერო მივლინებას იტალიის დედაქალაქ რომში, საპიენცას უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე. კონფერენცია ეხებოდა მცდარი აზრის გავრცელების პოლიტიკასა და დინამიკას მეთვრამეტე საუკუნიდან მოყოლებული, ოცდამეერთე საუკუნემდე.