ბრძანება №10 სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

23/02/2016 ბრძანება №10

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

 

გადმოწერა