საჯარო ლექცია

14 თებერვალს კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა პარმენ მარგველაშვილი ლექციას თემაზე “მიჯნურობა ვეფხისტყაოსანში“. ასევე, რუსთავის ისტორიულ მუზეუმსა და ცენტრს შორის გაფორმდა მემორანდუმი.