ქართულ-სომხური კულტურული ურთიერთობები – XII-XIII საუკუნეების ქალკედონური ტაძრები დღევანდელი ჩრდილოეთი სომხეთის ტერიტორიაზე.

პროექტის დასახელება:  ქართულ-სომხური კულტურული ურთიერთობები – XII-XIII საუკუნეების ქალკედონური ტაძრები დღევანდელი ჩრდილოეთი სომხეთის ტერიტორიაზე.

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ისტორია, რელიგია, ხელოვნება.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ჯოჯუა

პროექტის შემსრულებლები: თეიმურაზ ჯოჯუა 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის აღწერა და ეტაპის შედეგები:

პროექტი გულისხმობს დღევანდელი ჩრდილოეთი სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული XII-XIII საუკუნეების ქალკედონური ტაძრების შესწავლას.