ქართული ხელნაწერების ანდერძების მონაცემთა ბაზა

პროექტის დასახელება: ქართული ხელნაწერების ანდერძების  მონაცემთა ბაზა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია.

 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი:გაგა შურღაია, ქეთევან ასათიანი

პროექტის შემსრულებლები: გაგა შურღაია, ქეთევან ასათიანი, ენრიკო გაბიძაშვილი, შალვა გლოველი, დალი ჩიტუნაშვილი, თეონა გელაშვილი

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: პროექტი გულისხმობს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ქართული ხელნაწერების ანერძების ბაზის შექმნას, სრული სამეცნიერო აპარატით. თეორილული თვალსაზრისით ანდერძებეზე მუშაობა ხელს შეუწყობს ხელნაწერებში დაცული ანდერძების კლასიფიკაციას და მათი სტრუქტურის შესწავლას, პრაქტიკულად კი ანდერძების ბაზა საშუალებას მისცემს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირის მოიპოვოს სრული ინფორმაცია ხელნაწერთა შექმნასთან დაკავშირებული პირების შესახებ.