ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტე¬ბი ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში:ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

პროექტის დასახელება: ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტე­ბი ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში:ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია,  ხელოვნებათმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ნინო ქავთარია

პროექტის შემსრულებლები:ნინო ქავთარია, ქეთევან ტატიშვილი, ეკა დუღაშვილი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის აღწერა და ეტაპის შედეგები:  შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მე-9-მე-18 საუკუნეების ქართულ დასურათებულ ხელნაწერებში ჩართული ახალი აღთქმის, კონკრეტულად კი საუფლო დღესასწაულების იკონოგრაფიული და მხატვრული წყაროების შესწავლა, ასევე შესწავლილია ქართულ ხელნაწერებში ძველი აღთქმის ყველაზე გავრცელებული თემების იკონოგრაფია და ლიტერატურული მასალა;  შედგა ელექტორნული ალბომი.