2015 წლის საქმიანობის ანგარიშების პრეზენტაცია

2016 წლის 25 იანვარს, კ. კეკელიძის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა ხელნაწერთმცოდნეობის ინსტიტუტის (დეპარტამენტის) სამეცნიერო განყოფილებების 2015 წლის მუშაობის ანგარიშების მოსმენა.
ანგარიში წარმოადგინეს კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის, არქივთმცოდნეობისა და ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების ხელმძღვანელებმა.