ბრძანება №360 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

08/12/2015 ბრძანება №360

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

 

გადმოწერა