ბრძანება №299 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინვენტარიზაციის ჩატარებისა და საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

01/12/2015 ბრძანება №299

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინვენტარიზაციის ჩატარებისა და საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

 

გადმოწერა