უცხოელი ვიზიტორები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

2015 წლის 16 ნოემბერს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, ალექსანდრიის ბიბლიო
თეკის ხელნაწერთა მუზეუმის დირექტორი მოჰამედ სოლიმანი და ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის ხელნაწერთა ცენტრის დირექტორი მედჰატ ისა ეწვივნენ სტუმრად. მათ დაათვალიერეს საცავები და ცენტრის თანამშრომლებს გაუზიარეს გამოცდილება.