ბრძანება №224 სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

08/10/2015 ბრძანება №224

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

გადმოწერა