ბრძანება №1105 სსიპ-კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ფონდების აღრიცხვისა და მასში არსებულ სიძველეთათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წინადადებების შემუშავების მიზნით უწყებათშორისი კმისიის შექმნისა და მისი მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ

08/10/2015 ბრძანება №1105

სსიპ-კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ფონდების აღრიცხვისა და მასში არსებულ სიძველეთათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წინადადებების შემუშავების მიზნით უწყებათშორისი კმისიის შექმნისა და მისი მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ

გადმოწერა