“ქართული ხელნაწერების ანდერძ-მინაწერები” შუალედური პრეზენტაცია

18 სექტემბერს, 15:00 საათზე, კორნელი კეკელიძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინასებული საგრანტო პროექტის “ქართული ხელნაწერების ანდერძ-მინაწერები” (მონაცემთა ბაზა) შუალედური პრეზენტაცია.