№5/54893 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს

15/09/2015 №5/54893 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს