ალბომის „თარიღიანი ქართული ხელნაწერები IX-XVI სს“ პრეზენტაცია

მიგვაჩნია, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევად შეკრებილმა კომისიამ მიიღო სუბიექტური გადაწყვეტილება!

თანამშრომლები ერთხმად ვაცხადებთ, არ დავუშვებთ ჩვენი არჩევანის უგულებელყოფას და არ მივიღებთ მსგავსი ფორმით შერჩეულ დირექტორს!!!