ქართული დამწერლობის განვითარება (მონაცემთა ბაზა პალეოგრაფიული ალბომი)

პროექტის დასახელება:  ქართული დაერლობის ვითარება (ონაცემთა ა პალეოგრაფიული ალბომი)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ალექსიძე ზაზა.

პროექტის შემსრულებლები:  ექსიძე ა უდავა ა რგულაძე ზია ქეთევანი ეომურაზ ოჯუა ტუნაშვილი დალი.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტი ითვალისწინებს  დათარიღებული ხელნაწერების  ბაზაზე პალეოგრაფიული ალბომისა და მონაცემთა ბაზის მომზადებას. მიმიდნარე ეტაპზე მონაცემთა ბაზა მზადაა, მუშაობა მიდის ალბომის საგამომცემლოდ მომზადებაზე.