თეოფილე ხუცესმონაზონის „მამათა სწავლანის” გამოცემა

პროექტის დასახელება:  ეოფილე უცესმონაზონის „მამათა ვლ” გამოცემა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია:  უალიად ქართველოს ოს – ტრიარქის საქველმოქმედო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი:  ტუნაშვილი დალი

პროექტის შემსრულებლები: ტუნაშვილი ლი, ვალი მანანა

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტის   მიზანია    იყო    XI-XII    საუკუნეების    ათონის    მთის    ცნობილი    მოღვაწის    თეოფილე  ხუცესმონაზონის მიერ  თარგმნილი პატერიკის გამოცემა. პატერიკი მეუდაბნოე ბერიების მოკლე სულთამარგებელი თხრობების კრებულია, რომელიც დააინტერესებს არა მხოლოდ ძველი ქართული თარგმანებით დაინტერესებულ სპეციალისტებს, არამედ მკითხველთა ფართო საზოგადოებასაც