არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონი” და მისი მნიშვნელობა შუა საუკუნეების ქართული მწერლობისთვის

პროექტის დასახელება:  რსენ ყალთოელის ტი ა მისი მნშვნელობა შუა უკუნეების ქართული მწერლობისთვის

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: რაფავა მაია

პროექტის შემსრულებლები:  რაფავა მაია, ჩიკვატია ნანა, შენგელია დავითი, მელიქიშვილი ნინო, ხევსურიანი ლილი, მელიქიშვილი დამანა.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: პროექტის მონალიწეებმა დაადგინეს „დოგმატიკონში” დაცული ნიკიტა სტითატის კორპუსი ყველა არსებული ნუსხის მიხედვით (K-23, A-205, A-65, K-15, H-601, A-64, Q-50, A-1086); დადგინდა ნიკიტა სტითატის თხზულებათა ძველქართული კრიტიკული ტექსტი, გამოკვლევით, საძიებლებით და ლექსიკონით. აქედან, შენგელია დავითი მონაწილეობდა ძველქართული ტექსტის ბერძნულთან მიმართების კვლევაში, ხოლო ჩიკვატია ნანამ გააკეთა ლექსიკონი.  გამოიცა 2013 წელს მონოგრაფიად.

2014 წელს მიმდინარეობდა პროექტის გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები