“ბიზანტიოლოგია საქართველოში”- მონაწილეთა ვიზიტი ცენტრში

23 სექტემბერს, 12:00 საათზე, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო უნივერისტეტის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენციის ”ბიზანტიოლოგია საქართველოში” მონაწილეები ესტუმრნენ.