ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დიგიტალიზაციის ლაბორატორიის თანამედროვე სამეცნიერო– კვლევითი აპარატურით აღჭურვა

პროექტის დასახელება: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დიგიტალიზაციის ლაბორატორიის თანამედროვე სამეცნიერო– კვლევითი აპარატურით აღჭურვა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: გრიგოლ გაგნიძე

პროექტის შემსრულებლები:  გრიგოლ გაგნიძე, ბუბა კუდავა, ირინა გოგონაია

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: პროექტი მიზნად ისახავს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დიგიტალიზაციის ლაბორატორიის განახლებას და თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი აპარატურის შეძენას ხელნაწერთა დიგიტალიზაციისთვის