„ქართულში პარონომაზიის კონსტრუქციის წარმომავლობისათვი ს ქართულ-სემიტური ტექსტოლოგიური კვლევების საფუძველზე (ლაილაშის ბიბლიის, პეშიტას და არაბულენოვანი ბიბლიის მიხედვით)

პროექტის დასახელება:  „ქართულში პარონომაზიის კონსტრუქციის წარმომავლობისათვი ს ქართულ-სემიტური ტექსტოლოგიური კვლევების საფუძველზე (ლაილაშის ბიბლიის, პეშიტას და არაბულენოვანი ბიბლიის მიხედვით)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ნინო კვირიკაშვილი

პროექტის შემსრულებლები:  ნინო კვირიკაშვილი, ირმა ხოსიტაშვილი

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  2013 წელს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი ირმა ხოსიტაშვილი მონაწილეობდა საგრანტო პროექტში. მან აღწერა სომხური მასალა