ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული დამწერლობა“

პროექტის დასახელება: ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული დამწერლობა“

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ბუბა კუდავა

პროექტის შემსრულებლები: ბუბა კუდავა, შალვა გლოველი, ნესტან ბაგაური, ნიკოლოზ ჟღენტი, ნანა თარგამაძე

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: პროექტი   ითვალისწინებს   უცხოელთათვის   ქართული   დამწერლობის,   საქართველოს   ისტორიის შესახებ  საზაფხულო  სკოლის  ორგანიზებას.  ეს  პროექტი  უწევს  ქართულ  კულტურას  და დამწერლობას პოპულარიზაციას