ტაო-კლარჯეთი – ისტორიისა და კულტურის ძეგლები (გეოინფორმაციული სისტემა და ინტერაქტიური ვებ- რუკა)

პროექტის დასახელება: ტაო-კლარჯეთი – ისტორიისა და კულტურის ძეგლები (გეოინფორმაციული სისტემა და ინტერაქტიური ვებ- რუკა)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ბუბა კუდავა

პროექტის შემსრულებლები: ბუბა კუდავა, ნესტან ბაგაური, ნიკოლოზ ჟღენტი,

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტი მიზნად ისახავს ტაო-კლარჯეთის ისტორიასთან დაკავშირებული საკითხების და ამ რეგიონის კულტურის ძეგლების მონაცემთა ერთიანი ბაზის და ვებ-რუკის შექმნას.