კალიგრაფიის სკოლა- სტუდია ჭუბერში

პროექტის დასახელება:  კალიგრაფიის სკოლა- სტუდია ჭუბერში

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საქმეთა ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ლილე ჩხეტიანი

პროექტის შემსრულებლები: ლილე ჩხეტიანი, ზურაბ ღავთაძე, ნესტან ბაგაური

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტის მიზნია, ერთი მხრივ, კალიგრაფიის მრავალსაუკუნვანი ტრადიციის აღდგენა და განვითარება, მეორე მხრივ კი – მაღალმთიანი რეგიონის – სვანეთის ჩართვა ამ პროცესში, მოსწავლეებში ხელით წერის კულტურის წახალისება და მათთვის შესაძლებლობების რეალიზების საშუალების მიცემა. პროექტი დასრულდება მიმდინარე წლის ბოლომდე