პროკლ ედიადოხოსი, „კავშირნი ღმრთის მეტყველებითნისა“, იოანე პეტრიწის თარგმანი და „განმარტება“ (H-1337 ხელნაწერის კრიტიკული და ფაქსიმილური გამოცემა)

პროექტის დასახელება: პროკლ ედიადოხოსი, „კავშირნი ღმრთის მეტყველებითნისა“, იოანე პეტრიწის თარგმანი და „განმარტება“ (H-1337 ხელნაწერის კრიტიკული და ფაქსიმილური გამოცემა)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: დამანა მელიქიშვილი

პროექტის შემსრულებლები:  მაია რაფავა,ვასილ თარგამაძე, ხათუნა გაფრინდაშვილი, ლევან გიგინეიშვილი, ნათია მიროტაძე.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: პროექტის მიზანია ხელახლა გამოიცეს`კავშირნი ღვთისმეტყველებითნის~ პეტრიწისეული თარგმანი და განმარტება (დაგეგმილია ტექსტის დიპლომატიურად და კრიტიკულად გამოცემა). პროექტი სამწლიანია (2013-2015). პირველ პერიოდში განხორციელდა ხელნაწერ H-1337 დიგიტალიზაცია, აღიწერა ხელნაწერი და მომზადდა ქართული და სომხური ტექსტების ელექტრონული ვერსიები.