ქართული დამწერლობა (პალეოგრაფიული ალბომი, მონაცემთ აბაზა)

პროექტის დასახელება: ქართული დამწერლობა (პალეოგრაფიული ალბომი, მონაცემთ აბაზა)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ზაზა ალექსიძე

პროექტის შემსრულებლები: ბუბა კუდავა,თამარ ოთხმეზური, მზია სურგულაძე, თეიმურაზ ჯოჯუა, ქეთევან ასათიანი,  დალი ჩიტუნაშვილი.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: დათარიღებული ქართული ხელნაწერებისა და ისტორიული დოკუმენტების საფუძველზე მონაცემთა ბაზის შექმნა და პალეოგრაფიული ალბომის გამოცემა მიმდინარეობს მუშაობა ალბომის გამოსაცემად მომზადებაზე