ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმა) სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

პროექტის დასახელება: ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმა) სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ნინო ქავთარია 

პროექტის შემსრულებლები:ქეთევან ტატიშვილი, ნინო ქავთარია (ხელ.)  ეკა დუღაშვილი,შორენა თავაძე

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:

2013 წელს შესრულდა პირველი ტრანშით გათვალისწინებული სამუშაოები, რომელიც მოიცავდა 12  საუფლო დღესასწაულებიდან პირველი ოთხი დღესასწაულის (ხარება, შობა, მირქმა, ნათლისღება) ლიტერატურული და ხელოვნებათმცოდნეობითი კუთხით შესწავლას.