არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონი“ და მისი მნიშვნელობა შუა საუკუნეების ქართული მწერლობისთვის

პროექტის დასახელება: არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონი“ და მისი მნიშვნელობა შუა საუკუნეების ქართული მწერლობისთვის

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: მაია რაფავა

პროექტის შემსრულებლები: მაი არაფავა, ნანა ჩიკვატია,დავით შენგელია, ნინო მელიქიშვილი, ლილი ხევსურიანი, დემნა მელიქიშვილი

დასრულებული პროექტის აღწერა დაშედეგები:  პროექტის მონალიწეებმა დაადგინეს „დოგმატიკონში“ დაცული ნიკიტას ტითატის კორპუსი ყველა არსებული ნუსხის მიხედვით (K-23, A-205, A-65, K-15, H-601, A-64, Q-50,A-1086); დადგინდა ნიკიტას ტითატის თხზულებათა ძველ ქართული კრიტიკული ტექსტი, გამოკვლევით საძიებლებით და ლექსიკონით. აქედან, დავით შენგელია მონაწილეობდა ძველ ქართული ტექსტის ბერძნულთან მიმართების კვლევაში, ხოლო ნანა ჩიკვატიამ გააკეთა ლექსიკონი. გამოიცა 2013 წელს   მონოგრაფიად