აფხაზეთი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციებში (სასწავლო რესურსები ქართულსა და ისტორიაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციების საფუძველზე);

პროექტის დასახელება: აფხაზეთი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციებში (სასწავლო რესურსები ქართულსა და ისტორიაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციების საფუძველზე);

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

პროექტის ხელმძღვანელი: ირინა გოგონაია

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  (ხელმძღვანელი: ირინა გოგონაია). დონორი: აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს „აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის“  პროგრამა. პროექტის ხანგრძლივობა: 2012 წლის 27 აპრილი – 13 ივლისი.