ლექცია ცენტრის სტაჟიორთათვის

4 მაისს, 14:30 სთ–ზე, კეკელიძის დარბაზში, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარემ, ბატონმა შალვა გლოველმა წაიკითხა ლექცია სახელწოდებით „ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციები“.