სამუშაო შეხვედრა

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განათლების დეპარტამენტმა ქართულისა და ისტორიის მასწავლებლებს ახალი საგანმანათლებლო პროექტი წარუდგინა.