სტრუქტურა

ზაალ აბაშიძე - დირექტორი

გია ახალაძე - დირექტორის პირველი მოადგილე

თამარ ჭოხონელიძე - დირექტორის მოადგილე

თამარ მჭედლიძე - დირექტორის თანაშემწე

თამარ ლაჩაშვილი - იურისტი

საორგანიზაციო და დამხმარე ხასიათის სტრუქტურული ერთეულები

ლაშა კალაძე – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი

ვახტანგ კვანტალიანი – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსის მოადგილე (საორგანიზაციო საკითხებში)

ხათუნა გორდეზიანი – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების ადამიანური რესურსების მართვისა და მონიტორინგის კოორდინატორი

მარიამ ხუტუნიშვილი – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი

ნათია ვეკუა – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისწარმოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ნათია ფსუტური – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისწარმოების სამსახურის არქივის არქივარიუსი

ანუკი მწითური – საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი

ლალი გელაშვილი – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების სპეციალისტი

მაია ბუზალაძე – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების შესყიდვების სამსახურის უფროსი

თეა მახარაძე – საფინანსო ადმინისტრაციული განყოფილების შესყიდვების სამსახურის კოორდინატორი

ზურაბ სამარღანიშვილი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის, პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების უფროსი

მარიამ ჯაბიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის, პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განაყოფილების კოორდინატორი

თამარ ჟღენტი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის, პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების კოორდინატორი

ირინა გოგონაია – საზოგადოებასთან ურთიერთობის, პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების სასწავლო და საკვალიფიკაციო პროექტების სამსახურის უფროსი

კონსტანტინე ოთხმეზური – საზოგადოებასთან ურთიერთობის, პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების სასწავლო და საკვალიფიკაციო პროექტების სამსახურის სპეციალისტი

ეკა გოგიჩაიშვილი – ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილება) უფროსი

ნანული თარგამაძე – ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილება) სპეციალისტი

მარინე გელაშვილი – ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილება)სპეციალისტი

ნუცა პერტაია – ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილება) სპეციალისტი

ნინო მეურმიშვილი – ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილება) მემორიალური მუზეუმ-კაბინეტების სამსახურის უფროსი

ნათია ხუცურაული – ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილება) მემორიალური მუზეუმ-კაბინეტების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

მაია მძელური – საბუღალტრო განყოფილების უფროსი-მთავარი ბუღალტერი

ლუდმილა მარიდაშვილი – საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ბუღალტერი

მანანა მეზვრიშვილი – საბუღალტრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ბუღალტერი

ზვიად ნადარეიშვილი – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი

ზაზა ჩიტიაშვილი – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტარიელ ნაწილაშვილი – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების ელექტრიკოსი

მერაბ აფციაური – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების მძღოლი/კურიერი

ბაგრატ შურღაია – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების საწყობის გამგე

შალვა დედაბრიშვილი – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების ტექნიკური მუშაკი

მერაბ მეხაშიშვილი – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების დამხმარე მუშა

ჯემალ მჭედლიძე – სამეურნეო-ტექნიკური განყოფილების კომენდანტი

სამეცნიერო-კვლევითი ხასიათის სტრუქტურული ერთეულები

ზაზა ალექსიძე – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

დალი ჩიტუნაშვილი – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ლიანა სამყურაშვილი – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ხათუნა გაფრინდაშვილი – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ირმა ხოსიტაშვილი – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ხათუნა ბაინდურაშვილი – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ცისანა აბულაძე – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების კონსულტანტი

ნათა დუნდუა – აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების სპეციალისტი

თამარ ოთხმეზური – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ეკა დუღაშვილი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (საუნივერსიტეტო-სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი)

ნინო მელიქიშვილი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ლელა შათირიშვილი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მაია რაფავა – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ნესტან ჩხიკვაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ნანა ჩიკვატია – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

დავით შენგელია – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მაია მაჭავარიანი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მაია კარანაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ლიანა ახობაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ქეთევან ტატიშვილი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ია გაჩეჩილაძე -კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ლია კიკნაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ნათია მიროტაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

მანანა კვაჭაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ხათუნა კარტოზია – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ნათელა ნაცვლიშვილი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ლაშა ტყებუჩავა – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

მაია ბარნაველი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ლალი ჯღამაია (გრიგოლია) – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების კონსულტანტი

ნარგიზა გოგუაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების კონსულტანტი

ციცინო გულედანი – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

თინათინ ცერაძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების სპეციალისტი-მკვლევარი

მზექალა შანიძე – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების შტატგარეშე თანამშრომელი

სურგულაძე მზია – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

დარეჯან კლდიაშვილი – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

თეა ქართველიშვილი – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

გულნარა მჭედლიძე – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

თამაზ გოგოლაძე – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

მარო შაორშაძე – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

თეიმურაზ ჯოჯუა – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ნიკოლოზ ჟღენტი – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ოთარ ჟიჟიაშვილი – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ირაკლი გელაშვილი – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ხათუნა ბაინდურაშვილი – წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ნინო ქავთარია – ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ელენე მაჭავარიანი – ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ნინო ციციშვილი – ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

ეთერ ედიშერაშვილი – ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

JTNDJTIxRE9DVFlQRSUyMGh0bWwlM0UlMEElM0NodG1sJTNFJTBBJTNDaGVhZCUzRSUwQSUzQ21ldGElMjBuYW1lJTNEJTIydmlld3BvcnQlMjIlMjBjb250ZW50JTNEJTIyd2lkdGglM0RkZXZpY2Utd2lkdGglMkMlMjBpbml0aWFsLXNjYWxlJTNEMSUyMiUzRSUwQSUzQ3N0eWxlJTNFJTBBLmFjY29yZGlvbiUyMCU3QiUwQSUyMCUyMGJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjNmYWRmOWQlM0IlMEElMjAlMjBjb2xvciUzQSUyMCUyMzQ0NCUzQiUwQSUyMCUyMGN1cnNvciUzQSUyMHBvaW50ZXIlM0IlMEElMjAlMjBwYWRkaW5nJTNBJTIwMThweCUzQiUwQSUyMCUyMHdpZHRoJTNBJTIwMTAwJTI1JTNCJTBBJTIwJTIwYm9yZGVyJTNBJTIwbm9uZSUzQiUwQSUyMCUyMHRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBsZWZ0JTNCJTBBJTIwJTIwb3V0bGluZSUzQSUyMG5vbmUlM0IlMEElMjAlMjBmb250LXNpemUlM0ElMjAxNXB4JTNCJTBBJTIwJTIwdHJhbnNpdGlvbiUzQSUyMDAuNHMlM0IlMEElN0QlMEElMEEuYWN0aXZlJTJDJTIwLmFjY29yZGlvbiUzQWhvdmVyJTIwJTdCJTBBJTIwJTIwYmFja2dyb3VuZC1jb2xvciUzQSUyMCUyM2NjYyUzQiUwQSU3RCUwQSUwQS5wYW5lbCUyMCU3QiUwQSUyMCUyMHBhZGRpbmclM0ElMjAwJTIwMThweCUzQiUwQSUyMCUyMGJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjB3aGl0ZSUzQiUwQSUyMCUyMG1heC1oZWlnaHQlM0ElMjAwJTNCJTBBJTIwJTIwb3ZlcmZsb3clM0ElMjBoaWRkZW4lM0IlMEElMjAlMjB0cmFuc2l0aW9uJTNBJTIwbWF4LWhlaWdodCUyMDAuMnMlMjBlYXNlLW91dCUzQiUwQSU3RCUwQSUzQyUyRnN0eWxlJTNFJTBBJTNDJTJGaGVhZCUzRSUwQSUzQ2JvZHklM0UlMEElMEElM0NidXR0b24lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFjY29yZGlvbiUyMiUzRSVFMiU4NyVCMiUyMCVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5NyVFMSU4MyU5QiVFMSU4MyVBQSVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5MyVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5MSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyVBMSVFMSU4MyU5MCUyMCVFMSU4MyU5MyVFMSU4MyU5MCUyMCVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyVBMiVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyVBMyVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5OCUyMCVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyVBMSUyMCVFMSU4MyU5MiVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyVBNyVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyVBNCVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5MSVFMSU4MyU5MCUzQyUyRmJ1dHRvbiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIycGFuZWwlMjIlM0UlMEElM0NwJTNFJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTk3JUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUEwJTIwJUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTk3JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUFCJUUxJTgzJTk0JTIwJUUyJTgwJTkzJTIwJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJUFBJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTkzJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTkxJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJUUxJTgzJTkwJTIwJUUxJTgzJTkzJUUxJTgzJTkwJTIwJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJUEyJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUEzJUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk4JTIwJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJTIwJUUxJTgzJTkyJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUE3JUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJUE0JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTkxJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJTIwJUUxJTgzJUEzJUUxJTgzJUE0JUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJUExJUUxJTgzJTk4JTJDJTIwJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTk3JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTk4JTIwJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUFBJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTk4JTIwJUUxJTgzJTk3JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJUE4JUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk4JTNDJTJGcCUzRSUwQSUwQSUzQ3AlM0UlRTElODMlOTclRTElODMlOTAlRTElODMlOUIlRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlMjAlRTElODMlQUQlRTElODMlQTMlRTElODMlOUIlRTElODMlOTElRTElODMlQTMlRTElODMlQTAlRTElODMlOTglRTElODMlQUIlRTElODMlOTQlMjAlRTIlODAlOTMlMjAlRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlRTElODMlQTUlRTElODMlOTglRTElODMlOTUlRTElODMlOUIlRTElODMlQUElRTElODMlOUQlRTElODMlOTMlRTElODMlOUMlRTElODMlOTQlRTElODMlOUQlRTElODMlOTElRTElODMlOTglRTElODMlQTElRTElODMlOTAlMjAlRTElODMlOTMlRTElODMlOTAlMjAlRTElODMlOTQlRTElODMlOUElRTElODMlOTQlRTElODMlQTUlRTElODMlQTIlRTElODMlQTAlRTElODMlOUQlRTElODMlOUMlRTElODMlQTMlRTElODMlOUElRTElODMlOTglMjAlRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlRTElODMlQTUlRTElODMlOTglRTElODMlOTUlRTElODMlOTglRTElODMlQTElMjAlRTElODMlOTIlRTElODMlOTAlRTElODMlOUMlRTElODMlQTclRTElODMlOUQlRTElODMlQTQlRTElODMlOTglRTElODMlOUElRTElODMlOTQlRTElODMlOTElRTElODMlOTglRTElODMlQTElMjAlRTElODMlOUIlRTElODMlOTclRTElODMlOTAlRTElODMlOTUlRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlRTElODMlOTglMjAlRTElODMlOUIlRTElODMlOTQlRTElODMlQUElRTElODMlOUMlRTElODMlOTglRTElODMlOTQlRTElODMlQTAlRTElODMlOTglMjAlRTElODMlOTclRTElODMlOTAlRTElODMlOUMlRTElODMlOTAlRTElODMlOUIlRTElODMlQTglRTElODMlQTAlRTElODMlOUQlRTElODMlOUIlRTElODMlOTQlRTElODMlOUElRTElODMlOTglM0MlMkZwJTNFJTBBJTBBJTNDcCUzRSVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5RSVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5QyUyMCVFMSU4MyU5NyVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5MSVFMSU4MyVBMyVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBOCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5OCUyMCVFMiU4MCU5MyUyMCVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5QiVFMSU4MyVBQSVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5MyVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5MSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyVBMSVFMSU4MyU5MCUyMCVFMSU4MyU5MyVFMSU4MyU5MCUyMCVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyVBMiVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyVBMyVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5OCUyMCVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyVBMSUyMCVFMSU4MyU5MiVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyVBNyVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyVBNCVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5MSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyVBMSUyMCVFMSU4MyU5QiVFMSU4MyU5NyVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyU5OCUyMCVFMSU4MyU5QiVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyVBQSVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyU5OCUyMCVFMSU4MyU5NyVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5QiVFMSU4MyVBOCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyU5QiVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5OCUzQyUyRnAlM0UlMEElMEElM0NwJTNFJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUEzJUUxJTgzJUE5JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJTIwJUUxJTgzJTkyJUUxJTgzJUEzJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUFBJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUFCJUUxJTgzJTk0JTIwJUUyJTgwJTkzJTIwJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJUFBJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTkzJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTkxJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJUUxJTgzJTkwJTIwJUUxJTgzJTkzJUUxJTgzJTkwJTIwJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJUEyJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUEzJUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk4JTIwJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJTIwJUUxJTgzJTkyJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUE3JUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJUE0JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTkxJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJTIwJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUFBJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTk4JTIwJUUxJTgzJTk3JUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJUE4JUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk4JTIwJTI4JUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJUEyJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJUEzJUUxJTgzJTlBJUUxJTgzJTk4JTIwJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTk1JUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJTIwJUUxJTgzJUE4JUUxJTgzJTk0JUUxJTgzJUE1JUUxJTgzJTlCJUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJUExJTIwJUUxJTgzJTk5JUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTkzJUUxJTgzJTk4JUUxJTgzJTlDJUUxJTgzJTkwJUUxJTgzJUEyJUUxJTgzJTlEJUUxJTgzJUEwJUUxJTgzJTk4JTI5JTNDJTJGcCUzRSUwQSUwQSUzQ3AlM0UlRTElODMlQTUlRTElODMlOTQlRTElODMlOTclRTElODMlOTQlRTElODMlOTUlRTElODMlOTAlRTElODMlOUMlMjAlRTElODMlQUUlRTElODMlOTglRTElODMlOTclRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlRTElODMlOTglRTElODMlQTglRTElODMlOTUlRTElODMlOTglRTElODMlOUElRTElODMlOTglMjAlRTIlODAlOTMlMjAlRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlRTElODMlQTUlRTElODMlOTglRTElODMlOTUlRTElODMlOUIlRTElODMlQUElRTElODMlOUQlRTElODMlOTMlRTElODMlOUMlRTElODMlOTQlRTElODMlOUQlRTElODMlOTElRTElODMlOTglRTElODMlQTElRTElODMlOTAlMjAlRTElODMlOTMlRTElODMlOTAlMjAlRTElODMlOTQlRTElODMlOUElRTElODMlOTQlRTElODMlQTUlRTElODMlQTIlRTElODMlQTAlRTElODMlOUQlRTElODMlOUMlRTElODMlQTMlRTElODMlOUElRTElODMlOTglMjAlRTElODMlOTAlRTElODMlQTAlRTElODMlQTUlRTElODMlOTglRTElODMlOTUlRTElODMlOTglRTElODMlQTElMjAlRTElODMlOTIlRTElODMlOTAlRTElODMlOUMlRTElODMlQTclRTElODMlOUQlRTElODMlQTQlRTElODMlOTglRTElODMlOUElRTElODMlOTQlRTElODMlOTElRTElODMlOTglRTElODMlQTElMjAlRTElODMlQTMlRTElODMlQTQlRTElODMlQTAlRTElODMlOUQlRTElODMlQTElRTElODMlOTglMjAlRTElODMlOUIlRTElODMlOTQlRTElODMlQUElRTElODMlOUMlRTElODMlOTglRTElODMlOTQlRTElODMlQTAlRTElODMlOTglMjAlRTElODMlOTclRTElODMlOTAlRTElODMlOUMlRTElODMlOTAlRTElODMlOUIlRTElODMlQTglRTElODMlQTAlRTElODMlOUQlRTElODMlOUIlRTElODMlOTQlRTElODMlOUElRTElODMlOTglM0MlMkZwJTNFJTBBJTBBJTNDcCUzRSVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5NCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyVBMSVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyU5QyVFMSU4MyU5MyVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyU5NCUyMCVFMSU4MyU5MSVFMSU4MyU5RCVFMSU4MyVBOCVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyVBOCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5QSVFMSU4MyU5OCUyMCVFMiU4MCU5MyUyMCVFMSU4MyU5MCVFMSU4MyVBMCVFMSU4MyVBNSVFMSU4MyU5OCVFMSU4MyU5NSVFMSU4MyU