1. ცისანა აბულაძე -„ორიენტალისტთა ძირითადი მიმართულებები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში“ - 4 თებერვალი 2009
2. ეთერ ქავთარაძე -„მაქსიმე აღმსარებლის კვლევის ისტორია საქართველოში (დავით ყიფშიძე-მაქსიმე აღმსარებლის მკვლევარი)“ -11 თებერვალი 2009
3. ნანა ყანჩაველი -„დაუღალავი ნიჭი (მხატვარ ქეთევან მაღალაშვილის პირადი საარქივო ფონდი)“ – 18 თებერვალი 2009
4. გულიკო მჭედლიძე -„სოფლის სამღვდელოების სოციალური მდგომარეობა XIX საუკუნეში და „ბა“-ზე წარმოებული ძველი ქართული სახელები“ - 25 თებერვალი 2009
5. ზურაბ ლაოშვილი -„გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესაძლებლობები, სფეროები, პერსპექტივები)“ – 4 მარტი 2009