ს ი ა ხ ლ ე ე ბ ი
  • სეზონური სკოლა

  • გალერეა

  • მრავალთავი

  • სარესტავრაციო მაცნე

საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები

საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები შეიქმნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და დიზაინერ დავით მაისურაძის მიერ, მუსიკოს ნიაზ დიასამიძის ინიციატივითა და ზვიად კორძაძის საადვოკატო ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.

კორნელი კეკელიძის სემინარი

2009 წლიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თითქმის ყოველ ოთხშაბათს, იმართება კორნელი კეკელიძის სახელობის სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე მეცნიერები წარმოადგენენ მათ სამეცნიერო ნაშრომებს და მიმდინარეობს დისკუსიები.

სტაჟირება

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული ცოდნის გაღრმავების, პრაქტიკული საქმიანობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და სრულყოფის მიზნით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სამივე საფეხურის სტუდენტებისათვის.

ქართული კალიგრაფია

ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი მონაპოვრის - ქართული დამწერლობის და კალიგრაფიის - პოპულარიზაცია, ხელით წერით კულტურის განვითარება და კონკურსანტების შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენა.