კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამკითხველო დარბაზში

მასალის გამოწერის ელექტრონული ფორმა

სამკითხველო დარბაზი დახურულია 20 ივლისიდან 11 სექტემბრამდე.

სახელი და გვარი*

პირადი ნომერი*

სამკითხველო დარბაზის ბარათის ნომერი*

ელ-ფოსტა*

კოლექცია*

15:30 საათამდე გამოწერილი მასალა დარბაზში დაგხვდებათ მომდევნო დღეს.