ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად შეიქმნა შვიდი დეპარტამენტი:

  • კოდიკოლოგიის დეპარტამენტი 
  • წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტი
  • ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი
  • არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტი
  • ფონდების მართვის დეპარტამენტი
  • პროგრამების სამსახური 
  • გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტი 
  • ბიბლიოთეკის დეპარტამენტი

ასევე ორი ლაბორატორია:

  • რესტავრაცია-კონსერვაციის ლაბორატორია
  • დიგიტალიზაციის ლაბორატორია