სათაური: Национальный центр рукописей Грузии имени Корнели Кекелидзе

ავტორი: თამარ აბულაძე, ნესტან ბაგაური, ენრიკო გაბიძაშვილი, ლანა გრძელიშვილი, ნანა თარგამაძე, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, ეთერ ქავთარაძე, †ლამარა ქაჯაია, თამარ ჭუმბურიძე

რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე

გამოცემის თარიღი: 2018 წელი

გვერდების რაოდენობა:

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელანწერთა ეროვნული ცენტრი

აღწერა: ქართული ხელნაწერი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მასში ასახულია ქართული დამწერლობის და ენის ისტორია, ქართველი ადამიანის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების გზა, ფილოსოფიური თუ მხატვრული აზროვნების ჩამოყალიბების ეტაპები, ქართველთა კულტურული ურთიერთობები გარე სამყაროსთან და ა.შ.