ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 23 ივლისი

23 ივლისი

ლექცია-ექსკურსია: იშვიათ გამოცემათა კაბინეტის დათვალიერება, ლექცია-საუბარი „ქართული ძველნაბეჭდი წიგნი (XVII-XVIII სს.)“ – ნანა თარგამაძე, ბიბლიოთეკა-მუზეუმის განყოფილების თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენ- ტრი

 

ლექცია: ივანე ჯავახიშვილის საარქივო ფო- ნდის შესახებ – ოლივერ რაისნერი, ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

 

დაზიანებული ფურცლის რესტავრაციის ვორქშოფი – თამარ დვალიშვილი, კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

კალიგრაფიის გასვლითი შემაჯამებელი ვორქშოფი მცხეთაში: საუკეთესო ნიმუშების გამოვლენა  –  ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა