დირექცია

დირექტორი აბაშიძე ზაალ
დირექტორის მოადგილე ალექსანდრე მელქაძე
დირექტორის მოადგილე ჭოხონელიძე თამარი
დირექტორის თანაშემწე მჭედლიძე თამარი
დირექტორის თანაშემწე ჯანბერიძე შალვა
იურისტი ჩხიკვაძე ნინო

საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი კვანტალიანი ვახტანგი
ადამიანური რესურსების მართვისა და    მონიტორინგის კოორდინატორი გორდეზიანი ხათუნა
სპეციალისტი გელაშვილი ლალი

საქმისწარმოების სამსახური

სამსახურის უფროსი ხუტუნიშვილი მარიამი
მთავარი  სპეციალისტი ვეკუა ნათია
არქივარიუსი ფსუტური ნათია

ფინანსური და მატერიალური რესურსების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი კალაძე ლაშა

საფინანსო და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი მძელური მაია
მთავარი სპეციალისტი მარიდაშვილა ლუდმილა
მთავარი სპეციალისტი მეზვრიშვილი მანანა

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი ნადარეიშვილი ზვიადი
მთავარი სპეციალისტი დათიაშვილი თორნიკე
მთავარი სპეციალისტი ჩიტიაშვილი ზაზა
მძღოლი-კურიერი აფციაური მერაბ
დამხმარე მუშა მეხაშიშვილი მერაბ
კომენდანტი მჭედლიძე ჯემალი
საწყობის გამგე შურღაია ბაგრატი
კომენდანტი ცაავა ნეველი
დამხმარე მუშა დედაბრიშვილი შალვა

შესყიდვების სამსახური

სამსახურის უფროსი ბუზალაძე მაია
შესყიდვების კოორდინატორი მახარაძე თეა

დიგიტალიზაციის განყოფილება (ლაბორატორია)

განყოფილების უფროსი თარგამაძე ვასილი
მთავარი სპეციალისტი გურგენიძე დიმიტრი
მთავარი სპეციალისტი კვაჭაძე გიორგი

სამეცნიერო თანამშრომლობის, პროექტების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი ჭუმბურიძე თამარი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირინა გოგონაია

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კულტურული პროგრამების სამსახური

სამსახურის უფროსი ჯაბიძე მარიამი

საგარეო კავშირებისა და თარგმანის სამსახური

სამსახურის უფროსი ჟღენტი თამარი
უფროსი სპეციალისტი მარია წერეთელი
კონსულტანტი ზურაბ სამარღანიშვილი

სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილება

განყოფილების უფროსი გლოველი შალვა
 მეცნიერ-თანამშრომელი იმნაძე თამარი
კონსულტანტი ბეზარაშვილი ქეთევან

საგამომცემლო სამსახური

სამსახურის უფროსი ბერიძე ირმა
სპეციალისტი გრძელიშვილი ლანა
დამკაბადონებელი პერანიძე ვლადიმერ

აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილება

განყოფილების უფროსი-მთ. მეცნიერ თან-ლი ალექსიძე ზაზა
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ჩიტუნაშვილი დალი
მეცნიერ-თანამშრომელი გაფრინდაშვილი ხათუნა
მეცნიერ-თანამშრომელი ხოსიტაშვილი ირმა
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი სამყურაშვილი ლიანა
კონსულტანტი აბულაძე ცისანა
 მეცნიერ-თანამშრომელი ბაინდურაშვილი ხათუნა

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება

განყოფილების უფროსი მთ. მეცნიერ თანამშრომელილი ოთხმეზური თამარი
მთ. მეცნიერ თან-ლი(სასწავლო-საკვალიფიცკაციო პროგრ.კოორდ.) დუღაშვილი ეკა
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი მელიქიშვილი ნინო
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი შათირიშვილი ლელა
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი რაფავა მაია
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ჩხიკვაძე ნესტან
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ჩიკვატია ნანა
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი შენგელია დავით
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ახობაძე ლიანა
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი კარანაძე მაია
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ტატიშვილი ქეთევანი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი კიკნაძე ლია
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი გრიგოლია ციალა
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი გოგუაძე ნარგიზა
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ცერაძე თინათინ
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი მიროტაძე ნათია
 მეცნიერ-თანამშრომელი კვაჭაძე მანანა
 მეცნიერ-თანამშრომელი კარტოზია ხათუნა
 მეცნიერ-თანამშრომელი ნაცვლიშვილი ნათელა
მთავარი სპეციალისტი ქავთარია მიხეილ
კონსულტანტი ხევსურიანი ლილი
 კონსულტანტი შანიძე მზექალა

წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილება

განყოფილების უფროსი-მთავარ მეცნიერ თანამშრომელი სურგულაძე მზია
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი კლდიაშვილი დარეჯანი
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ცაგარეიშვილი ელენე
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველიშვილი თეა
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი მჭედლიძე გულნარი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი გოგოლაძე თამაზი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი შაორშაძე მარო
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ჯოჯუა თეიმურაზ
 მეცნიერ-თანამშრომელი გელაშვილი ირაკლი
 მეცნიერ-თანამშრომელი ჟიჟიაშვილი ოთარი
მეცნიერ-თანამშრომელი ჟღენტი ნიკოლოზი

ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი-მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ქავთარია ნინო
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი მაჭავარიანი ელენე
 მეცნიერ-თანამშრომელი ციციშვილი ნინო
 მეცნიერ-თანამშრომელი ედიშერაშვილი ეთერი

არქივმცოდნეობის და ელექტრონული არქივის განყოფილება

განყოფილების უფროსი-მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ყიფშიძე ეთერი
უფრ. მეცნიერ თანამშრომელი (კოორდინატორი) გუნცაძე მანუჩარი
მთავარი  მეცნიერ-თანამშრომელი თაბუაშვილი აპოლონი
უფროსი  მეცნიერ-თანამშრომელი კეკელია ვლადიმერი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი გაჩეჩილაძე ია
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ხითარიშვილი ქეთევანი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ბოშიშვილი ალექსანდრე
 მეცნიერ-თანამშრომელი მურუსიძე შორენა
 მეცნიერ-თანამშრომელი ჩაგელიშვილი ელენე
უფროსი სპეციალისტი აბაშიძე ნათია

სამეცნიერო ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის განყოფილება

განყოფილების უფროსი მთ. მეცნიერ თანა-ლი გაბიძაშვილი ენრიკო
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი კოჭლამაზაშვილი თამაზი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი პაპუაშვილი ნუგზარი
მეცნიერ-თანამშრომელი ბერუაშვილი ეთერი
კონსულტანტი დოლაქიძე მანანა
სპეციალისტი ასათიანი ვალერი
სპეციალისტი ბოჭორიშვილი მანანა

ხელნაწერ სიძველეთა დაცვისა და აღრიცხვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი_მთავარი მცველი აბულაძე თამარი
 მეცნიერ-თანამშრომელი მანია ესმა
 მეცნიერ-თანამშრომელი კობაური ნინო
 მეცნიერ-თანამშრომელი ხიზანიშვილი ნათია
მთავარი  სპეციალისტი მეგენეიშვილი ნინო
უფროსი სპეციალისტი პატარიძე ქეთევან
უფროსი სპეციალისტი ღამბაშიძე ლელა
 სპეციალისტი ლეჟავა ირინე
სპეციალისტი მეხაშიშვილი ნიკოლოზ
სპეციალისტი დეპადელი მიხეილ

კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორია (განყოფილება)

განყოფილების უფროსი კლდიაშვილი რევაზი
მეცნიერ-თანამშრომელი გვაზავა ასმათ
მეცნიერ-თანამშრომელი ცერცვაძე სოფიო
მეცნიერ-თანამშრომელი გოცირიძე ლელა
მეცნიერ-თანამშრომელი დვალიშვილი თამარი
მთავარი სპეციალისტი კოპალეიშვილი ნანა
მთავარი სპეციალისტი ჯიქიძე იზოლდა
უფროსი სპეციალისტი სვიმონიშვილი ლუიზა
უფროსი სპეციალისტი ბასილაძე ინგა
უფროსი სპეციალისტი თავაძე შორენა

საგამოფენო-საგანმანათლებლო, პროგრამებისა და მარკეტინგის განყოფილება

განყოფილების უფროსი ბაგაური ნესტანი
მთავარი სპეციალისტი კიკალიშვილი მარიამი
უფროსი სპეციალისტი ბოჭორიშვილი გვანცა
მანანა ღვინერია

ბიბლიოთეკა-მუზეუმი (განყოფილება)

განყოფილების უფროსი თარგამაძე ნანული
უფროსი სპეციალისტი (ბიბლიოთეკარი) გულედანი ციცინო
სპეციალისტი გოგიჩაიშვილი ეკა
სპეციალისტი პერტაია ნუცა

მემორიალური მუზეუმ-კაბინეტების სამსახური

სამსახურის უფროსი მეურმიშვილი ნინო
უფროსი სპეციალისტი ხუცურაული ნათია