2016 წელი

პროექტის დასახელება– პროკლე დიადოხოსისკავშირნი ღვთისმეტყველებითნისადა იოანე პეტრიწისგანმარტებებისსომხური თარგმანი 

დარგი და მიმართულებაჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –   დამანა მელიქიშვილი

პროექტის შემსრულებლები  –  დამანა მელიქიშვილი,მაია რაფავა,ლევან გიგინეიშვილი,ხათუნა გაფრინდაშვილი,ირმა ხოსიტაშვილი,ნათია მიროტაძე,ბექა თოფურია

 

პროექტის დასახელება– ათონის ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა ქართულინგლისური ონლაინ კატალოგიდა სრული აღწერილობა (ბეჭდური ვერსია

დარგი და მიმართულება: ფილოლოგია. კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – ლილი ხევსურიანი

პროექტის შემსრულებლები  – ლილი ხევსურიანი,ლალი ჯღამაიაგრიგოლია,ლია კიკნაძემიხეილ ქავთარიათინა ცერაძექეთევან ასათიანინინო ქავთარია

 

პროექტის დასახელება– ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა  (IX-XIX სს.) გაფორმებაში ჩართული მინიატიურების მონაცემთა ბაზა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  ხელოვნებათმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელიქეთევან ტატიშვილი

პროექტის შემსრულებლები  – ქეთევან ტატიშვილი,ელენე მაჭავარიანი,ნინო ქავთარია,ეკა დუღაშვილი,ნინო ციციშვილი

 

 

პროექტის დასახელება– ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტე­ბი ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში:ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ხელოვნება 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელინინო ქავთარია

პროექტის შემსრულებლები  – ნინო ქავთარია,ქეთევან ტატიშვილი,ეკა დუღაშვილი

 

 

პროექტის დასახელება– ტაოკლარჯეთიისტორიისადაკულტურისძეგლები (გეოინფორმაციულისისტემადაინტერაქტიურივებრუკა)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგიასაქართველოსისტორია, საქართველოსისტორიისწყაროთმცოდნეობადაისტორიოგრაფია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – ბუბა კუდავა

პროექტის შემსრულებლები  – ბუბა კუდავა,გოჩა საითიძე,ზურა ბატიაშვილი,ირმა ბერიძე,ნესტან ბაგაური,ნიკოლოზ ჟღენტი,გიორგი გოცაძე,ნათია ხიზანიშვილი

 

პროექტის დასახელება– ტაოკლარჯეთი – ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაქართული ხელნაწერი

დარგი და მიმართულებაჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართველოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელიზაალ აბაშიძე

პროექტის შემსრულებლები  – ზაალ აბაშიძე,ირინა გოგონაია,ზურაბ სამარღანიშვილი,ვლადიმერ კეკელია,შორენა მურუსიძე

 

პროექტის დასახელება– სამოგზაურო გრანტი

დარგი და მიმართულებაჰუმანიტარული მეცნიერებები ისტორია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – მანუჩარ გუნცაძე

პროექტის შემსრულებლები  – მანუჩარ გუნცაძე

 

პროექტის დასახელება– ტაოკლარჯეთის ქართული ციხესიმაგრეები

დარგი და მიმართულება ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ისტორია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელიჯაბა სამუშია

პროექტის შემსრულებლები  – ჯაბა სამუშია,ბონდო კუპატაძე,ლერი თავაძე,ალექსანდრე ბოშიშვილი,აკაკი ჩიქობავა,ოქროპირ ჯიქური,მზისა ბუსკივაძე,ლევან სილაგაძე,ნინო სილაგაძეგიორგი ბაგრატიონი

 

პროექტის დასახელება– შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაშიათონის ქართული საღვთისმეტყველოლიტერატურული სკოლა

დარგი და მიმართულება: ფილოლოგია, კოდიკოლოგიატექსტოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელითამარ ოთხმეზური

პროექტის ხელმძღვანელი – თამარ ოთხმეზური ,მაია რაფავა,ზაზა სხირტლაძე,ზაზა ალექსიძე,თინა ცერაძე,ანა ხარანაული,დალი ჩიტუნაშვილი,თამარ პატარიძე

 

 პროექტის დასახელება– ტაოკლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა(მონოგრაფია, ტექსტები)

დარგი და მიმართულება: ფილოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, კოდიკოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – მზია სურგულაძე

პროექტის ხელმძღვანელი – მზია სურგულაძე,ეთერ ედიშერაშვილი,მაია კარანაძე,ნიკოლოზ ჟღენტი,ნესტან ჩხიკვაძე,ნათია ხიზანიშვილი,ლელა შათირიშვილი

 

 პროექტის დასახელება– ქართული პალიმფსესტები (ალბომიკატალოგი, მონაცემთა ბაზა)

დარგი და მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – ზაზა ალექსიძე

პროექტის ხელმძღვანელი – ზაზა ალექსიძე,ვლადიმერ კეკელია,ციცინო გულედანი,ხათუნა გაფრინდაშვილი,ირმა ხოსიტაშვილი,ნათია მიროტაძე

 

 2015 წელი

პროექტის დასახელება არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონი“ და მისი მნიშვნელობა შუასაუკუნეების ქართული მწერლობისათვის (ტექსტების პუბლიკაცია და გამოკვლევა)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ძველი ქართული მწერლობა, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – მაია რაფავა

პროექტის შემსრულებლები – მაია რაფავა;ნანა ჩიკვატია;დავით შენგელია.

 

 

 პროექტის დასახელება – ქართული დამწერლობა (პალეოგრაფიული ალბომი, მონაცემთა ბაზა)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, პალეოგრაფია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი ზაზა ალექსიძე

პროექტის შემსრულებლები – ზაზა ალექსიძე; თამარ ოთხმეზური; ბუბა კუდავა; ელენე მაჭავარიანი; ქეთევან ასათიანი; თეიმურაზ ჯოჯუა;დალი ჩიტუნაშვილი

 

პროექტის დასახელება –  საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერების მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)  

დარგი და მიმართულებაქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია, ისტორია, ტექსტოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – შალვა გლოველი

პროექტის შემსრულებლები – შალვა გლოველი;გრიგოლ გაგნიძე;მაია კარანაძე;თამარ ოთხმეზური;ნესტან ჩხიკვაძე;დარეჯან გოგაშვილი;ლამარა ქაჯაია;ირინე ლეჟავა 

 

პროექტის დასახელება – ასტრონომიული ხელნაწერები საქართველოში (ელექტრონული ბაზის შექმნა)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია, ფილოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი ირაკლი სიმონია

პროექტის შემსრულებლები – ირაკლი სიმონია;ციცინო სიმონია;თამარ აბულაძე;ლია სამყურაშვილი;ნესტან ჩხიკვაძე;გიორგი მელაძე

 

პროექტის დასახელება–  ქართველოლოგიური სეზონური სკოლა – „ქართული დამწერლობა“

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – ზაალ აბაშიძე

პროექტის შემსრულებლები – ზაალ აბაშიძე;ირინა გოგონაია;შორენა მურუსიძე;ვლადიმერ კეკელია;ზურაბ სამარღანიშვილი

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტები

 

პროექტის დასახელება– პროკლე დიადოხოსის „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნისა“ და იოანე პეტრიწის „განმარტებების“ სომხური თარგმანი

დარგი და მიმართულებაჰუმანიტარია, ფილოლოგია, ტექსტოლოგია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –  დამანა მელიქიშვილი

პროექტის შემსრულებლებიმაია რაფავა;ლევან გიგინეიშვილი;ხათუნა გაფრინდაშვილი;ირმა ხოსიტაშვილი;ნათია მიროტაძე 

 

პროექტის დასახელება შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაშიათონის ქართული საღვთისმეტყველოლიტერატურული სკოლა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელითამარ ოთხმეზური

პროექტის შემსრულებლები – მაია რაფავა;ზაზა სხირტლაძე;ზაზა ალექსიძე;თინა ცერაძე;ანა ხარანაული;დალი ჩიტუნაშვილი

 

პროექტის დასახელება– ათონის ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნაწერთა ქართულ-ინგლისური ონლაინკატალოგი და სრული აღწერილობა (ბეჭდური ვერსია).

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –  ლილი ხევსურიანი

პროექტის შემსრულებლები  – ლილი ხევსურიანიციალა ჯღამაიაგრიგოლიალიაკიკნაძემიხეილ ქავთარიათინა ცერაძექეთევან ასათიანი

 

პროექტის დასახელება– სანკტპეტერბურგის კოლექციის ქართულბერძნული ხელნაწერი:ტრადიცია და ინოვაცია

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ბიზანტინისტიკა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –  ეკა დუღაშვილი

პროექტის შემსრულებლები  – ეკა დუღაშვილი;ნინო ქავთარია;ლია კიკნაძე

 

პროექტის დასახელება– ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა (მონოგრაფია, ტექსტები)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ფილოლოგია, ტექსტოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტუროლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელიმზია სურგულაძე

პროექტის შემსრულებლები  – მზია სურგულაძე;ეთერ ედიშერაშვილი;მაია კარანაძე;ნიკოლოზ ჟღენტი;ლელა შათირიშვილი;ნესტან ჩხიკვაძე;ნათია ხიზანიშვილი 

 

პროექტის დასახელება– ქართული ხელნაწერების ანდერძების  მონაცემთა ბაზა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – გაგა შურღაია;ქეთევან ასათიანი

პროექტის შემსრულებლები  – გაგა შურღაია;ქეთევან ასათიანი;ენრიკო გაბიძაშვილი;შალვა გლოველი;დალი ჩიტუნაშვილი;თეონა გელაშვილი

 

პროექტის დასახელება– ქართული პალიმფსესტი

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ტექსტოლოგია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –  ლამარა ქაჯაია

პროექტის შემსრულებლები  – ლამარა ქაჯაია;ვლადიმერ კეკელია;ციცინო გულედანი;ხათუნა გაფრინდაშვილი;ირმა ხოსიტაშვილი;ნათია მიროტაძე

 

პროექტის დასახელება– ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა  (IX-XIX სს.) გაფორმებაში ჩართული მინიატიურების მონაცემთა ბაზა

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები,  ხელოვნებათმცოდნეობა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი – ქეთევან ტატიშვილი

პროექტის შემსრულებლები  – ქეთევან ტატიშვილიელენე მაჭავარიანინინო ციციშვილი

 

 

პროექტის დასახელება ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში (ბეჭდური და ენციკლოპედიური ლექსიკონი)

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, წყაროთმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –  თამარ აბულაძე

პროექტის შემსრულებლები  – თამარ აბულაძე;მზია სურგულაძე;დარეჯან კლდიაშვილი;ვლადიმერ კეკელია;ცისანა აბულაძე;ელენე ცაგარეიშვილი

 

პროექტის დასახელება– ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტე­ბი ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგიახელოვნებათმცოდნეობა.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია – სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი –   ნინო ქავთარია

პროექტის შემსრულებლები  –  ნინო ქავთარია;ქეთევან ტატიშვილი;ეკა დუღაშვილი

 

2012 წელი

ქართულიხელნაწერი წიგნი – on-line ენციკლოპედია:

დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტისხანგრძლივობა: 2010–2012 წწ.

 

 2011 წელი

ქართული, სპარსული და ოსმალური მოხატული დოკუმენტები ქართულ სიძველეთსაცავებიდან (მონაცემთა ბაზა, ვებგვერდი, ალბომი)

დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტისხანგრძლივობა: 2009–2011წწ.

 

შაჰნამესსპარსული მოხატული ხელნაწერები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციებში

დონორი: „Iran Heritage Foundation“

პროექტისხანგრძლივობა: 2010–2011წწ.

 

ძველი ქართული სასულიერო

დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტისხანგრძლივობა: 2008–2011წწ.

 

A ფონდის ხელნაწერთა აღწერილობა:

დონორი: შოთა რუსთაველისეროვნულისამეცნიერო ფონდი

პროექტისხანგრძლივობა: 2008–2011წწ.