სათაური: ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა

ავტორი: მზია სურგულაძე, ნესტან ჩხიკვაძე, ლელა შათირიშვილი, მაია კარანაძე, ნიკოლოზ ჟღენტი, ეთერ ედიშერაშვილი

რედაქტორი: მზია სურგულაძე

გამოცემის თარიღი:  2018 წელი

გვერდების რაოდენობა: 318 გვერდი

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

აღწერა:  ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში. წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი მოსაზრება ეკუთვნის ავტორებს და, შესაძლებელია, არ ასახვდეს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შეხედულებებს.

ამ გამოცემის არცერთი ნაწილი არანაირი ფორმით და საშუალებით, იქნება ეს ელექტრონული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღებით და მაგნიტურ მოწყობილობაზე ჩაწერით, არ შეიძლება გამოყენებულ ან გადაწერილ იქნას საავტორო უფლებების მფლობელთა წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

წიგნის ელექტორნული ვერსია