სათაური: თხზულებანი ტომი I

ავტორი: სერგი გორგაძე

რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე

გამოცემის თარიღი: 2017 წელი

გვერდების რაოდენობა: 154 გვერდი

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

აღწერა:  ცნობილი მეცნიერის და საზოგადო მოღვაწის სერგი გორგაძის თხზულებათა სამტომეულის პირველ ტომში შესულია ავტორის საქართველოს ეკლესიის ისტორიისადმი მიძღვნილი შრომები, რომლებიც დღესაც არ კარგავენ მეცნიერულ ღირებულებას. შემდგომ ტომებში შევა ს. გორგაძის ფილოსოფიური, ისტორიული, ფილოლოგიური შრომები და მისი `დღიური~, რომელიც შეიცავს საინტერესო მასალას XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე.