სათაური: სერგი გორგაძის პირადი არქივის აღწერილობა  V

ავტორი: არქივი გადაამუშავა და გამოსაცემად მოამზადა ეთერ ქავთარაძემ

რედაქტორი: ეთერ ქავთარაძე

გამოცემის თარიღი: 2016 წელი

გვერდების რაოდენობა: 34 გვერდი

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

აღწერა: ხელნაწერთა ინსტიტუტში სერგი გორგაძის ცალკე არქივი შეიქმნა ინსტიტუტის სხვადასხვა ფონდიდან ამოღებული დოკუმენტებით. დაამუშავა ელენე კელენჯერიძემ.

1999 წელს სერგი გორგაძის შვილიშვილმა, ლია გორგაძემ ინსტიტუტს მნიშვნელოვანი მასალა შესწირა. 2006 წელს მისმა შვილებმა – ქეთევან და დავით აბესაძეებმა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შესწირეს სერგი გორგაძის საარქივო მასალის 60 ერთეული.