სათაური: ოპიზის საოქრომჭედლო სახელოსნო

ოპიზის საოქრომჭედლო სახელოსნოსთან ძველი ქართული სამწერლობო კერების XII-XIII საუკუნეების მოღვაწეთა შემოქმედებითი

ავტორი: ელენე მაჭავარიანი

რედაქტორი: ნინო ქავთარია

გამოცემის თარიღი: 2018 წელი

გვერდების რაოდენობა: 33 გვერდი

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

აღწერა:  ჩვენი ნაშრომის მიზანია განვიხილოთ ოპიზის საოქრომჭედლო სახელოსნოსთან დაკავშირებული   XII-XIII სს. ჭედური ყდებით შემკული ხელნაწერების, კერძოდ ტბეთის II, წყაროსთავის,  ბერთის II,  ანჩის ოთხთავებისა და ანჩისხატის ჭედური ჩარჩოს შემქმნელთა  ( დამკვეთთა, ოქრომჭედელთა და შემწირველთა) ურთიერთობის საკითხები, რათა გამოვავლინოთ ოპიზის საოქრომჭედლო სახელოსნოს შემოქმედებითი კავშირები ძველ ქართულ სამწერლობო კერებთან. ნაშრომში ასევე ჩართულია მესტიის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დაცული უცნობი ოთხთავის XIII საუკუნით დათარიღებული ჭედური ყდის ფრაგმენტი – ყდის ზედა მხარე ჯვარცმის კომპოზიციით.