25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


წევრობის ფორმები


 ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოების წევრობის ფორმები და მათი უფლება-მოვალეობები
 
 
ნადვილი წევრი
 
ნადვილი წევრი სარგებლობს ხმის უფლებით საერთო კრებაზე და იხდის წლიურ საწევროს გადასახადს  - ფიზიკური პირის შემთხვევაში 100 ლარს, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში საწევროს გადასახადია 200 ლარი. 
 
 
ასოცირებული წევრი  
 
ასოცირებული წევრის შემთხვევაში წევრი არ სარგებლობს ხმის უფლებით, შესაბამისად არ აქვს ვალდებულება (თუმცა უფლებამოსილია) იაროს საერთო კრებებზე და არც საწევროს გადასახადს იხდის.

ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage