25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


საჯარო ინფორმაცია


ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წესდება 

....

 

ბრძანებები

 

 • 16.12.2015 ბრძანება № 366 კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეორვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს დაკომპლექტების შესახებ 
 • 14.12.2015 ბრძანება № 360 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ 
 • 02.12.2015 ბრძანება № 299 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ
 • 08.10.2015 ბრძანება № 224 სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
 • 08.10.2015 ბრძანება № 1105 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ფონდების აღრიცხვისა და მასში არსებული სიძველეთათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად წინადადებების შემუშავების მიზნით უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და მისი მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
 • 15.09.2015 ბრძანება №5/54893 ქონების გადმოცემის შესახებ
 • 23.02.2016 ბრძანება №9 სამეცნიერო და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
 • 23.02.2016 ბრძანება№10 სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის  შესახებ
 • 05.04.2016 ბრძანება №23 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტააჟირების გამოცხადების შესახებ
 • 03.05.2016 ბრძანება №28 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ
 • 30.01.2017 ბრძანება №5   სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში საწყობის გამგის თანამდებობის (შტატგარეშე) დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage